Regeling vervallen per 01-01-2017

Mandaatregeling

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatregeling
Citeertitel Mandaatregeling
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 3:60 BW en art. 10 Organisatieregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betr. derde wijziging Mandaatregister art. 10:5 Awb, art. 59a en 171

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 01-01-2017 wijziging van artikel volgens Gemeenteblad 19-12-2014 (71)

16-12-2014

Gemeenteblad 19-12-2014 (71)

College 16-12-2014