Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014

Geldend van 29-11-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Citeertitel Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet
  2. Waterschapswet
  3. Keur Waterschap Rivierenland 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2023 01-01-2024 paragraaf 5.2

17-10-2023

wsb-2023-14718

2023134825
10-06-2022 29-11-2023 wijziging algemene regel GW1, GW3, GW4, GW5 en wijziging beleidsregel 5.17

10-05-2022

wsb-2022-6633

2022049673
21-01-2021 10-06-2022 wijziging van beleidsregel 5.23

15-12-2020

wsb-2021-621

Registratie nr.: 2020153040
14-01-2021 21-01-2021 wijziging van beleidsregel 5.18a

15-12-2020

wsb-2021-323

Onbekend.
24-01-2020 14-01-2021 paragraaf 5.19

17-12-2019

wsb-2020-667

Registratie nr.: 2019148322
10-08-2018 24-01-2020 wijziging beleidsregels 5.6 en 5.21 en nieuwe beleidsregel 5.22

07-08-2018

wsb-2018-7950

2018084300
01-06-2018 10-08-2018 beleidsregel 5.8

15-05-2018

wsb-2018-5070

2018044071/201844138
18-07-2017 01-06-2018 rectificatie beleidsregel 5.1 en hoofdstuk 3

27-06-2017

wsb-2017-6492

2017033865
12-07-2017 18-07-2017 beleidsregel 5.1, 5.5, 5.8, 3 Algemene toetsingscriteria en principetekening 26

27-06-2017

wsb-2017-6326

2017033865
08-07-2016 12-07-2017 rectificatie figuur 5.18a.1: binnendijks bouwen

03-05-2016

wsb-2016-5507

201604369
01-07-2016 07-07-2016 beleidsregel 5.18a en 5.18b

03-05-2016

wsb-2016-5172

201604369
07-05-2016 30-06-2016 Beleidsregel 5.5

05-04-2016

wsb-2016-3586

201600805
01-01-2015 06-05-2016 nieuwe regeling

09-12-2014

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2014, 8740

201418799