Regeling vervallen per 18-01-2023

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren en Burgemeester van Wijdemeren, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Geldend van 09-02-2017 t/m 17-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Burgemeester en wethouders van Wijdemeren en Burgemeester van Wijdemeren, ieder voor zover zij bevoegd zijn;
Citeertitel Aanwijsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behorend bij APV Wijdemeren 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-2017 18-01-2023 Artikel 21

24-01-2017

gmb-2017-16202

.
21-12-2014 09-02-2017 Onbekend

02-12-2014

Wijdemeren Informeren, 17 december 2014

Aanwijzingbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014