Regeling vervallen per 31-12-2015

1e wijziging verordening Participatiewet 2015

Geldend van 26-03-2015 t/m 30-12-2015 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergeijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling 1e wijziging verordening Participatiewet 2015
Citeertitel 1e wijziging verordening Participatiewet 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp 75a. 1e wijziging verordening Participatiewet 2015
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035333/geldigheidsdatum 01-01-2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In artikel 10 Samenloop van gedragingen en recidive, lid wordt verwezen naar "artikel 27 tot en met 35". Deze verwijzing moet gewijzigd worden in "artikel 11 tot en met 19".

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2015 01-01-2015 31-12-2015 1e wijziging

26-03-2015

Eyckelbergh, d.d. 25 maart 2015

75a. 1e wijziging verordening Participatiewet 2015
01-01-2015 2e wijziging

26-11-2015

Gemeenteblad

75b. 2e wijziging verordening Participatiewet 2015