Regeling vervallen per 18-12-2014

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Geldend van 18-12-2014 t/m 17-12-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Schiedam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstuk I
  2. Gemeentewet
  3. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 136
  4. Algemene wet bestuursrecht
  5. Wet afschaffing plusregio’s

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling treedt in werking op de dag nadat de Eerste Kamer van de Staten-Generaal het voorstel voor de Wet afschaffing plusregio’s heeft aangenomen. Artikel 8:3, tweede en derde lid, vervalt per 1 januari 2026. Hoofdstuk 8 bevat overgangsbepalingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2014 18-12-2014 nieuwe regeling

19-12-2013

Elektronisch gemeenteblad, 17-12-2014

VR 132/2013