Regeling vervallen per 01-07-2021

Beleidsregel BIBOB

Geldend van 01-01-2005 t/m 30-06-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel BIBOB
Citeertitel Beleidsregel BIBOB
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet BIBOB

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regels ten aanzien van de uitvoering wet BIBOB

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005 01-07-2021 Nieuwe regeling

28-09-2004

De Peperbus 06/10/2004

cb 2004/09.28