Beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk Gemeente Zwolle

Geldend van 19-09-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwolle
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk Gemeente Zwolle
Citeertitel beleidsregel ten aanzien van verkoop van consumentenvuurwerk Gemeente Zwolle
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Openbare orde
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Vuurwerkbesluit 22-01-2002, Artikel 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3 van de Algemene plaatselijke verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels ten aanzien van verkoop en bezigen vuurwerk Gemeente Zwolle

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2009 Nieuwe regeling

15-09-2009

De Peperbus 18/09/2009

cb 2009-09.15