Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014

Geldend van 10-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Citeertitel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp watersysteem
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. art. 56 lid 1 Wschw
  2. Keur Waterschap Rivierenland 2014
  3. Waterschapswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2022 wijziging algemene regel GW1, GW3, GW4, GW5 en wijziging beleidsregel 5.17

10-05-2022

wsb-2022-6623

2022049673
27-07-2021 10-06-2022 rectificatie toelichting WK8

22-06-2021

wsb-2021-9407

2021075585
22-07-2021 27-07-2021 paragraaf WK 8, artikel 1, 2, 3

22-06-2021

wsb-2021-9109

2021075585
09-03-2021 22-07-2021 hoofdstuk 30, 32, 33, artikel 1, 2, 3, 4

02-03-2021

wsb-2021-2710

2020123910
24-01-2020 09-03-2021 hoofdstuk 3, artikel 1, 2, 3, 4, 5

17-12-2019

wsb-2020-661

Registratie nr.: 2019148322
10-08-2018 24-01-2020 WW2, WK2, WT2, WT14, WT19 en principetekening bruggen

07-08-2018

wsb-2018-7947

2018084300
01-06-2018 10-08-2018 WT 18, WW 6

15-05-2018

wsb-2018-5068

2018044071/201844138
16-02-2018 01-06-2018 Algemene regel GW1 t/m GW5

23-01-2017

wsb-2018-1479

2017147654
12-07-2017 16-02-2018 algemene regels WK4, WK6, WT1, WT5, WT6, WT7, WT10, WT12, WT13, WT15 en WT16; principetekening 5: Steiger/vlonder, principetekening 6: Terras in talud, principetekening 12: Dam met duiker in B- of C-water en voorbeeldtekening Compensatie maatregelen dempen water

27-06-2017

wsb-2017-6323

2017033865
01-04-2016 12-07-2017 Algemene regel WT 18 Varen op oppervlaktewaterlichamen en bijlage kaart 2: Recreatief varen in Beuningen

22-03-2016

wsb-2016-2457

201520890
01-01-2015 31-03-2016 nieuwe regeling

09-12-2014

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2014, 8749

201418799