Ontheffingenbeleid parkeren Steenwijk 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Ontheffingenbeleid parkeren Steenwijk 2015
Citeertitel Ontheffingenbeleid parkeren Steenwijk 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeerswet 1994
  2. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
  3. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 11 november 2008 vastgestelde Beleidsregels vergunningenbeleid betaald parkeren en ontheffingenbeleid parkeerschijfzones binnenstad Steenwijk (Parkeerbeleid).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Nieuwe regeling

18-11-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 76467

Geen