Vaststelling model nachtverblijfregister

Geldend van 01-01-2000 t/m heden

Intitulé

Vaststelling model nachtverblijfregister

BESLUIT VASTSTELLING MODEL NACHTVERBLIJFREGISTER 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk;

Gelet op het bepaalde in artikel 2.3.2.4, van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Verordening toeristenbelasting gemeente Moerdijk 2010;

BESLUIT:

vast te stellen het volgende model van nachtverblijfregister.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 15december 2009,

de gemeentesecretaris,de burgemeester,

Drs. A.E.B. KandelDrs. W.M.J. Denie