Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland (Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland)

Geldend van 21-11-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland (Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland)
Citeertitel Besluit internetadres provinciaal blad en elekronische kennisgevingen Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie, inspraak
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden, art. 2, eerste lid;
  2. Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland, art. 1, tweede lid.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

 Artikel 1 werkt na inwerkingtreding terug tot en met 1 januari 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2014 01-01-2014 nieuwe regeling

07-10-2014

Provinciaal Blad 2014, 3131

DOS-2013-0008804