Regionale Uitvoeringsnota Zorg voor jeugd

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Regionale Uitvoeringsnota Zorg voor jeugd

De gemeenteraad van Brummen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014 met kenmerk RV14.0058;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 2 oktober 2014;

heeft besloten:

  • 1.

    Het Lokaal Beleidsplan Jeugdhulp, de Regionale Uitvoeringsnota Zorg voor onze Jeugd vast te stellen.

  • 2.

    De verordening Jeugdhulp vast te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2014,
de griffier, mr. A.P. Leenstra
de voorzitter, A.J. van Hedel