Regeling vervallen per 01-01-2024

Keur Waterschap Rivierenland 2014

Geldend van 20-10-2015 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rivierenland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Keur Waterschap Rivierenland 2014
Citeertitel Keur Waterschap Rivierenland 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp watersysteem
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-11365 exb-2016-11366 exb-2016-11367 exb-2016-11368

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 78
  2. Algemeen reglement voor Waterschap Rivierenland, art. 4
  3. Waterwet, art. 6.5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden (artikel 3.1 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2015 01-01-2024 bijlage 2 (overzichtskaart waterkeringen)

22-09-2015

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2015, 8221

201513539
07-03-2015 01-01-2015 20-10-2015 wijziging

27-02-2015

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2015, 1742

201501814
01-01-2015 07-03-2015 nieuwe regeling

28-11-2014

Waterschapsblad Waterschap Rivierenland, 2014, 8408

201319877