Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beemster
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-38687

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluit tot toetreding is genomen door burgemeester en wethouders

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Besluit tot toetreding

21-10-2014

Gemeenteblad 70944

1148784