Regeling vervallen per 25-02-2022

Verordening premies Participatiewet gemeente Horst aan de Maas

Geldend van 01-01-2015 t/m 24-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Horst aan de Maas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening premies Participatiewet gemeente Horst aan de Maas
Citeertitel Verordening premies Participatiewet gemeente Horst aan de Maas
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Participatiewet
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Horst aan de Maas, de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 25-02-2022 Nieuwe regeling

16-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2014

Onbekend