Protocol bij ordeverstoringen, normoverschrijdend gedrag en agressie

Geldend van 11-12-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Protocol bij ordeverstoringen, normoverschrijdend gedrag en agressie
Citeertitel Protocol bij ordeverstoringen, normoverschrijdend gedrag en agressie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2017-17706

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2014 Nieuwe regeling

04-11-2014

De Ahrenberger, 10-12-2014

14/bs903