Beleidskader Participatiewet Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 2015-2018

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidskader Participatiewet Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 2015-2018
Citeertitel Beleidskader Participatiewet Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 2015-2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp beleidskader
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;
  2. artikel 8a, eerste lid, onderdeel a, b, c, d en e en tweede lid, en 10b, vierde lidvan de Participatiewet,
  3. artikel 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers,
  4. artikel 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Nieuwe regeling

16-12-2014

Publicatie in het Heerhugowaards Nieuwsblad d.d. 23 december 2014

RB2014134