Regeling vervallen per 23-11-2021

Ondermandaatbesluit

Geldend van 01-01-2015 t/m 22-11-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Ondermandaatbesluit
Citeertitel Ondermandaat aan de projectmedewerker Kanteling WMO van het team Zorg binnen de cluster Sociale Zaken
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp ondermandaten
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 23-11-2021 nieuwe regelgeving

18-11-2014

Electronisch Gemeenteblad week 48 - 26 november 2014

18112014