Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeente Raalte

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Raalte
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeente Raalte
Citeertitel Algemene verordening ondergrondse infrastructuur 2015 gemeente Raalte
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Telecommunicatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 nieuwe regeling

27-11-2014

Gemeenteblad 2014, 83342

7352