Beleidsregel vaststelling een- en driejaarvoorschriften NB-wetvergunningen

Geldend van 25-11-2014 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel vaststelling een- en driejaarvoorschriften NB-wetvergunningen
Citeertitel Beleidsregel vaststelling een- en driejaarsvoorschriften NB-wetvergunningen
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht, milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Natuurbeschermingswet,

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 18-11-2014 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad, 2014, 3228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2014 01-01-2017 nieuwe regeling

18-11-2014

Provinciaal blad, 2014, 3228

2014006590