Regeling vervallen per 18-07-2015

VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015

Geldend van 18-07-2015 t/m 17-07-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015
Citeertitel Verordening Parkeerbelastingen 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2016-36328 exb-2016-36329

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 225
  2. Parkeerverordening 2007

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de regeling Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 van 8 juni 2015 Art. 14 bevat overgangsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2015 18-07-2015 intrekking

08-06-2015

Digitaal Gemeenteblad, 17 juli 2015

Onbekend.
01-01-2015 18-07-2015 nieuwe regeling

21-10-2014

Digitaal Gemeenteblad, 26-11-2014

Geen.