Verordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014

Geldend van 25-06-2014 t/m heden

Intitulé

VERORDENING ONDERGRONDSEINFRASTRUCTUUR (VOI) HELMOND 2014

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 april 2014;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 5.4, vierde lid van de Telecommunicatiewet;

besluit:

  • 1.

    vast te stellen de Verordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014

  • 2.

    in te trekken de Telecommunicatieverordening Helmond 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juni 2014.
De raad voornoemd,
de voorzitter,
Mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel
de griffier,
Mr. J.P.T.M. Jaspers
Bekend gemaakt op:
13 juni 2014
de gemeentesecretaris,
Dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bijlage Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI) Helmond 2014

Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI) Helmond 2014, Bijlage