Regeling vervallen per 01-10-2018

Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014

Geldend van 01-12-2014 t/m 30-09-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2014
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit APV 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2014 01-10-2018 Nieuwe regeling

30-10-2014

Onbekend

Onbekend