Regeling vervallen per 01-01-2016

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015

Geldend van 02-12-2014 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015
Citeertitel Verordening Parkeerbelastingen 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Parkeerbelastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-43736

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 225

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. De Verordening Parkeerbelastingen 2014, vastgesteld d.d. 6 november 2013, gewijzigd op 18 december 2013 (en 19 november 2014), wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2015.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2014 01-01-2016 nieuwe regeling

12-11-2014

Elektronisch Gemeenteblad 01-12-2014, nr. 70586

Regelgevingregister 2014 nr. 18.07, gemeenteraadsvergadering 12 november 2014, nr. 11c