Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2015
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.1.3; artikel 2.1.4, leden 1, 2, 3 en 7; artikel2.1.5, lid 1; artikel 2.1.6; artikel 2.3.6, lid 4 en artikel 2.6.6, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Maastricht 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 01-01-2019 nieuwe regeling

14-10-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 59477

volgno. 104-2014