Regeling vervallen per 01-07-2015

Huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam 2014

Geldend van 01-11-2014 t/m 30-06-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam 2014
Citeertitel Huisvestingsverordening aangewezen gebieden Rotterdam 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2014-131
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 5, 8 en 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  2. artikelen 5, 30, 33 en 85a van de Huisvestingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2014 01-07-2015 Onbekend

16-10-2014

Gemeenteblad 2014-131

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2014 (raadsvoorstel nr. 14/0022122); raadsstuk 14bb4517