Regeling vervallen per 29-12-2022

Aanwijsbesluit alcoholgebied o.g.v. artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening

Geldend van 10-11-2014 t/m 28-12-2022

Intitulé

Aanwijsbesluit alcoholgebied o.g.v. artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening

Nr.BW13-0346

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel d.d. 11 juni 2013

gelet op artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening

b e s l u i t

op grond van artikel 2:48 Algemene plaatselijke verordening het gebied rond Middenwaard en Centrumwaard aan te wijzen als gebieden waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. De gebieden zijn aangegeven op de bij dit concept besluit behorende overzichtstekening.

Heerhugowaard, 11 juni 2013

Het college voornoemd,

de burgemeester, de gemeentesecretaris,

Totaalkaart behorende bij Aanwijsbesluit ex art 2:48 APV

Kaart Coolplein behorende bij Aanwijsbesluit ex art 2:48 APV

Kaart Centrumwaard behorende bij Aanwijsbesluit ex art 2:48 APV