Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van subsidie ter bevordering van de vergroting van bestuurskracht en toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in Noord-Brabant (Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant)

Geldend van 29-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende het verstrekken van subsidie ter bevordering van de vergroting van bestuurskracht en toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur in Noord-Brabant (Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant)
Citeertitel Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie, subsidies, financieel kader
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, art. 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2017 artikel 9, 10

19-12-2017

prb-2017-6141

4285522
15-01-2017 10-05-2016 29-12-2017 artikel 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14

20-12-2016

prb-2016-7057

4120511
10-05-2016 15-01-2017 art. 9, 10

26-04-2016

Provinciaal Blad, 2016, 72

S0312006
01-10-2015 10-05-2016 art. 9, 10

22-09-2015

Provinciaal Blad, 2015, 103

S0303501
06-11-2014 01-10-2015 nieuwe regeling

04-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 135

3680186