Regeling vervallen per 01-01-2020

Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2014

Geldend van 17-10-2014 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2014
Citeertitel Reiskostenregeling woon-werkverkeer 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De reiskostenregeling woon-werkverkeer Velsen 2014 is op 27-11-2014 tevens vastgesteld door de Werkgeverscommissie voor de griffie. Dit is gepubliceerd in de Jutter/Hofgeest van 11-12-2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2014 01-01-2020 nieuwe regeling

10-06-2014

De Jutter / De Hofgeest, Elektronisch gemeentblad, 16-10-2014

B14.0199