Beleidsplan"Omzien naar elkaar"

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Intitulé

Beleidsplan “Omzien naar elkaar"

Burgemeester en wethouders van Tubbergen;

Gelet op artikel 2 van de Verordening op het gemeenteblad;

Besluiten:

het beleidsplan “Omzien naar elkaar”, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 oktober 2014, nr. 11B, bekend te maken door dit als bijlage bij dit besluit te plaatsen in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Tubbergen, 30 oktober 2014
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage:

Beleidsnota zoals gewijzigd bij raadsbesluit van 12 december 2016