Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Geldend van 06-11-2014 t/m heden

Intitulé

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om de Landelijke handhavingstrategie Brzo 1999 vast te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 1 april 2014
gemeentesecretaris, E.V. Schmitz
wnd. burgemeester, A.J. van Hedel