Regeling vervallen per 01-01-2020

Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen (HR21)

Geldend van 15-03-2014 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen (HR21)
Citeertitel Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering Gemeente Velsen (HR21)
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-30548 exb-2018-30549 exb-2018-30550

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De commissie voor Georganiseerd overleg heeft overeenstemming bereikt en de ondernemingsraad heeft positief geadviseerd.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2014 01-01-2020 nieuwe regeling

17-12-2013

De Jutter / De Hofgeest, Elektronisch gemeentblad, 13 maart 2014

B13.0531