Regeling vervallen per 12-05-2021

Verordening afvalwaterverwerking 2014

Geldend van 05-11-2014 t/m 11-05-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening afvalwaterverwerking 2014
Citeertitel Verordening afvalwaterverwerking 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 13 bevat overgangsrecht. Artikel 16 bevat een hardheidsclausule. Artikel 15 bevat een strafbepaling. De verordening afvalwaterverwerking 2011 wordt ingetrokken.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2014 12-05-2021 nieuwe regeling

16-09-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 04-11-2014

Onbekend.