Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015
Citeertitel Verordening individuele inkomenstoeslag
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Individuele inkomenstoeslag Participatiewet
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet, art. 8, lid 1
  2. Participatiewet, art. 8, lid 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de verordening langdurigheidstoeslag, zoals vastgesteld op 15 december 2008.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 nieuwe regeling

06-10-2014

Gemeenteblad, 2014, 49c

Onbekend.