Verordening burgerinitiatief Drechterland 2009

Geldend van 08-10-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drechterland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening burgerinitiatief Drechterland 2009
Citeertitel Verordening burgerinitiatief Drechterland 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

bestuur en recht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2009 nieuwe regeling

28-09-2009

de Middenstander, 07-10-2009

2009-40