Protocol Integriteitsonderzoeken gemeente Velsen 2013

Geldend van 03-02-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Protocol Integriteitsonderzoeken gemeente Velsen 2013
Citeertitel Protocol Integriteitsonderzoeken gemeente Velsen 2013
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Ambtenarenwet
  2. WvSR
  3. CAR/VAR
  4. Wet bescherming persoonsgegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2014 nieuwe regeling

19-12-2013

De Jutter / De Hofgeest, Elektronisch gemeentblad, 30 januari 2014

B13.0216