Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening Leerlingenvervoer Heerhugowaard

Geldend van 23-10-2014 t/m 31-12-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Leerlingenvervoer Heerhugowaard
Citeertitel Verordening Leerlingenvervoer Heerhugowaard
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp onderwijs
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Wet op het primair onderwijs, art. 4
  3. Wet op het voortgezet onderwijs, art 4
  4. Wet op de expertisecentra, art. 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-10-2014 01-08-2014 01-01-2015 wijziging art. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25

23-09-2014

Publicatie via www.officielebekendmakingen.nl d.d. 15-10-2014

RB2014071