APV: Nadere regeling overige geluidhinder (art. 4:6)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regeling Voorschriften overige geluidhinder op grond van artikel 4:6 APV

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas

Gelet op:

artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

BESLUIT:

vast te stellen de:

Nadere regeling Voorschriften overige geluidhinder op grond van artikel 4:6 APV

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethoudesr van Peel en Maas van 22 april 2014
de directeur/gemeentesecretaris, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo