APV: Nadere regeling kennisgeving incidentele festiviteiten (art. 4:3)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regeling Kennisgeving incidentele festiviteiten op grond van artikel 4:3 Apv

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas

Gelet op:

artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

BESLUIT

vast te stellen de:

Nadere regeling Kennisgeving incidentele festiviteiten op grond van artikel 4:3 APV

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeesetr en wethouders van Peel en Maas van 22 april 2014
de directeur/gemeentesecretaris, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo