APV: Aanwijsbesluit gebiedsontzegging (art. 2:77)

Geldend van 15-05-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regeling Aanwijzing gebied voor gebiedsontzegging op grond van artikel 2:77 Apv

Het college van burgemeester en wethouders van peel en Maas

Gelet op:

artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

BESLUIT vast te stellen de:

Nadere regeling Aanwijzing gebied voor gebiedsontzegging op grond van artikel 2:77 Apv

Aanwijzing grenzen gebiedsontzegging uitgaangsgebied Helden

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende gebied in de kern Helden aangewezen als gebied waarin aan overlastveroorzakende personen de toegang kan worden ontzegd. Het gebied wordt begrensd door:

 • 1.

  Kruising Past. Knippenberghstraat – Molenstraat via de Past. Knippenberghstraat en de Koetsiersweg naar de kruising Kloosterstraat - Kesselseweg.

 • 2.

  Kruising Kesselseweg – Nieuwstraat via de Nieuwstraat, Rochusplein en de Carolusstraat naar de kruising Carolusstraat – Roggelseweg.

 • 3.

  Rotonde Roggelseweg – Willem van Hornestraat via de rotonde bij hotel Antiek naar de kruising v. Hövellstraat – Past Knippenberghstraat.

 • 4.

  Veldstraat vanaf de rotonde bij hotel Antiek tot de kruising met de Caeciliastraat.

Deze gebieden zijn nader aangeduid op de bij dit besluit behorende plattegrond 'Gebied bij gebiedsontzegging kern Helden'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 22 april 2014
de directeur/gemeentesecretaris, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage Gebied bij gebiedsontzegging Kern Helden

plattegrond gebiedsontzegging