Regeling vervallen per 01-01-2011

Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz inzake de samenwerking op het gebied van collectief vraagafhankelijk vervoer

Geldend van 14-12-2005 t/m 31-12-2010

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz inzake de samenwerking op het gebied van collectief vraagafhankelijk vervoer
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet voorzieningen gehandicapten
  2. Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2005 01-01-2011 Onbekend

14-12-2005

Provinciaal register

Gemeenteblad 2005/144