2014-18 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maassluis 2014

Geldend van 03-10-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling 2014-18 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maassluis 2014
Citeertitel 2014-18 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Maassluis 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-24023

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen artikelen 3.8 en 3.9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2014 06-01-2014 Onbekend

23-09-2014

www.overheid.nl

Onbekend