Verordening regelende de taak, de samenstelling en de werkwijze van de Monumentencommissie Boekel 2006

Geldend van 03-08-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening regelende de taak, de samenstelling en de werkwijze van de Monumentencommissie Boekel 2006
Citeertitel Verordening Monumentencommissie Boekel 2006
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 84
  2. Monumentenwet 1988, artikel 15

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2010 Nieuwe regeling

03-07-2008

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

PD/000729