Regeling vervallen per 17-08-2023

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Duiven 2014

Geldend van 24-04-2015 t/m 16-08-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Duiven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Leerlingenvervoer gemeente Duiven 2014
Citeertitel Leerlingenvervoer 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is gekoppeld aan de Beleidsregels leerlingenvervoer Duiven 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2015 17-08-2023 Onbekend

07-07-2014

Digitaal Gemeenteblad

14RB010 / 14RB091