Regeling vervallen per 19-01-2017

Besluit Informatiebeheer Havenschap Moerdijk 2014

Geldend van 05-09-2014 t/m 18-01-2017 met terugwerkende kracht vanaf 09-07-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit Informatiebeheer Havenschap Moerdijk 2014
Citeertitel Besluit Informatiebeheer Havenschap Moerdijk 2014
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp archieven
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefverordening Havenschap Moerdijk 2014, artikel 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen. 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen. 

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-2014 09-07-2014 19-01-2017 Nieuwe regeling

09-07-2014

Provinciaal Blad, 2014, 97

N.v.t.