Regeling vervallen per 01-01-2017

Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2014
Citeertitel Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer waterschap Rijn en IJssel 2014
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 120
  2. Waterschapswet, art. 122

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2009.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 01-01-2017 art. 1

24-11-2014

Waterschapsblad, 2014, 7889

Onbekend.
01-01-2014 01-01-2015 nieuwe regeling

05-11-2013

Waterschapsblad, 2013, 3705

Onbekend.