Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 met activiteitenplan

Geldend van 05-07-2012 t/m heden

Intitulé

Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017

De raad van de gemeente Peel en Maas

Gelet op voorstel 2012-061

Zaaknummer: 1894/2012/79992

Gelet op het bepaalde in artikel 169 van de Gemeentewet

Gehoord de beraadslagingen

Besluit

De Nota (rest)strokenbeleid 2012-2017 met actieplan vast te stellen

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2012
de raad van de gemeente Peel en Maas
de griffier, de voorzitter
drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo