Regeling vervallen per 01-08-2017

Beleidsregels leerlingenvervoer

Geldend van 28-08-2014 t/m 31-07-2017 met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2014

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

beleidsregels behorende bij de Verordening leerlingenvervoer gemeente Gilze en Rijen 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-2014 01-08-2014 01-08-2017 Onbekend

29-07-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 27 augustus 2014

Onbekend