Besluit betreffende het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom

Geldend van 10-08-2004 t/m heden

Intitulé

Besluit betreffende het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom

Besluit betreffende het parkeren van grote voertuigen binnen

de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede;

overwegende:

 • -

  dat het parkeren van grote voertuigen binnen woonwijken buitensporig is met het oog op de verdeling van de parkeerruimte;

 • -

  dat het parkeren van grote voertuigen hinder oplevert voor de bewoners en gevaar voor de verkeersveiligheid;

 • -

  dat het parkeren van grote voertuigen op de gebiedsontsluitingswegen

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

-dat er in ieder geval op het industrieterrein Broekweg een alternatief

voorhanden is;

 • -

  dat door de Industriekring Wijk bij Duurstede de angst is uitgesproken dat door deze maatregel problemen ten aanzien van het parkeren kunnen ontstaan op het industrieterrein;

 • -

  dat dit parkeren zich primair zal voordoen in de avonduren en in het weekend; - dat desondanks toegezegd is aan de industriekring dat, wanneer dit parkeren

leidt tot problemen bij in- en uitritten, hiertegen maatregelen genomen zullen

worden;

 • -

  dat er overigens geen zienswijzen ten aanzien van dit besluit zijn ingebracht; - dat op 27 oktober 2003 dit besluit is voorgelegd aan de Regio Politie Utrecht District Heuvelrug;

 • -

  dat de politie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de voorgenomen maatregel;

gelet op artikel 5.1.7 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2003;

B e s l u i t e n :

 • -

  door het plaatsen van respectievelijk bord E10(P02) en bord E11(P02) bij de bebouwde kom grenzen het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek te verbieden;

 • -

  dit besluit ter openbare kennisgeving te brengen door publicatie in de Wijkse Courant;

Wijk bij Duurstede, 10 augustus 2004

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

J.W. Wijnands, G.K. Swillens.

N.B. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van de publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 83 3960 BB Wijk bij Duurstede.

een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

Politie regio Utrecht, district Heuvelrug t.a.v. Wijk bij Duurstede, Postbus 395 3900 AJ Veenendaal.