Regeling vervallen per 11-06-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014)

Geldend van 19-06-2021 t/m 10-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Wassenaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening Wassenaar 2014)
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Wassenaar 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Gemeentewet, art. 151a
 4. Gemeentewet, art. 151b
 5. Gemeentewet, art. 154a
 6. Gemeentewet, art. 156, lid 1
 7. Wet basisregistratie adressen en gebouwen, art. 6
 8. Wet op de kanssepelen, art. 30c
 9. artikel 149a van de Gemeentewet
 10. artikel 151d van de Gemeentewet
 11. artikel 154 van de Gemeentewet
 12. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 13. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 14. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 15. artikel 25a van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 25b van de Drank- en Horecawet
 17. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 18. artikel 25d van de Drank- en Horecawet
 19. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 20. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 21. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 22. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 23. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 24. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging van 18 mei 2021 is gerectificeerd op 28 juni 2021 in Gemeenteblad 2021, 205945.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels uitstallingen gemeente Wassenaar (in werking 18-12-2014), Regeling reclame-uitingen gemeente Wassenaar, in werking 18-12-2014);

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2021 11-06-2022 artikel 1:1, 2:10, 2:24, 2:25, 2:28, 2:29, 2:57, 2:65, 2:65a, 2:74, 2:80, 3:5, 4:8a, 4:19, 4:20, 5:14, 5:17, 5:31b, 5:32, 7:7

18-05-2021

gmb-2021-193582

Onbekend.
18-12-2020 19-06-2021 toevoeging art. 2:73a, wijziging art. 2:75

15-12-2020

gmb-2020-336213

Z/20/049345
03-06-2020 18-12-2020 artikel 2:26, 2:48a, 5:42, 5:43

20-05-2020

gmb-2020-138282

Z/20/041477
01-04-2020 03-06-2020 aanhef, hoofdstuk 2, 5, afdeling 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8A, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 4.1, 5.1, 5.6, 5.8, artikel 1:1, 1:2, 1:6, 1:7, 1:9, 1:10, 2:1, 2:3, 2:6, 2:9, 2:11, 2:12, 2:14, 2:15, 2:16, 2:18, 2:23, 2:24, 2:25, 2:27, 2:28, 2:29, 2:31, 2:32, 2:33, 2:35, 2:36, 2.40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52, 2:57, 2:58, 2:59, 2:59a, 2:60, 2:62, 2:66, 2:67, 2:68, 2:71, 2:72, 2:73, 2:74, 2:75, 2:76, 2:77, 2:79, 3:1, 4:1, 4:2, 4:3, 4:5b, 4:5c, 4:5d, 4:5e, 4:6, 4:6a, 4:6b, 4:13, 4:17, 4:18, 4:19, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:17, 5:18, 5:20, 5:24, 5:25a, 5:31a, 5:32, 5:33, 5:34

03-03-2020

gmb-2020-75115

Z/20/039152
07-11-2018 01-04-2020 Wijz. art. 1:3, 1:6; 1:7; 1:8; 2:25; 2:27; 2:28; 2:37; 2:38; 2:42; 2:77; 2:79; 5:8; 5:13

16-10-2018

gmb-2018-229669

Z/18/017381/77517
16-02-2016 07-11-2018 Eerste wijziging; artt. 2:10, 2:12, 2:25, 2:38, 2:57, 2:59, 2:62, 4:1, 4:3, 4:11, 4:15, 5:24 en 7:1

25-01-2016

gmb-2016-12712

3198
18-12-2014 16-02-2016 nieuwe regeling

07-07-2014

Gemeenteblad Nr. 75753, 17-12-2014

Onbekend